O projektu

Projekt BDSAT je rozdělen do dvou částí. V prvé řadě bude testovat tlakové senzory BD SENSORS v podmínkách otevřeného kosmu. Tyto senzory musí splňovat velmi náročné požadavky jak z hlediska přežití v drsných podmínkách vesmíru, tak z hlediska zachování přesnosti a ostatních technických parametrů. Spolehlivost technologií je pro budoucí kosmické aplikace naprosto zásadní.

Historie

Vítězství nanosatelitu BDSAT v soutěži Zlatý AMPER

Současnost

Soutěž Zlatý AMPER konaná tradičně při veletrhu AMPER v Brně již má své vítěze. Z přihlášených exponátů vybírá odborná komise čtyři nejpřínosnější projekty, které získávají ocenění Zlatý AMPER. A právě nanosatelit BDSAT přihlášený vystavovatelem BD SENSORS letos toto ocenění získal.

Současnost

Vítězství nanosatelitu BDSAT v soutěži Zlatý AMPER

Soutěž Zlatý AMPER konaná tradičně při veletrhu AMPER v Brně již má své vítěze. Z přihlášených exponátů vybírá odborná komise čtyři nejpřínosnější projekty, které získávají ocenění Zlatý AMPER. A právě nanosatelit BDSAT přihlášený vystavovatelem BD SENSORS letos toto ocenění získal.

Nanosatelit BDSAT byl navržen pro experimentální ověření senzorických systémů na naší oběžné dráze. Jedná se o první soukromý cubesat v ČR zkonstruovaný pro ověření jak průmyslových senzorů tlaku v kosmickém prostředí, tak zároveň i banky superkapacitorů jako moderního zdroje energie pro vesmírné aplikace, který umožňuje dodání velkého výkonu v krátkém čase. Kromě toho satelit také podporuje celosvětovou radioamatérskou komunitu několika HAM službami a aktivitami.

Na vývoji nanosatelitu se podíleli specialisté z BD SENSORS, Spacemanic a výzkumní pracovníci z CEITEC VUT a FEKT VUT. První nanosatelit BDSAT byl vyslán na oběžnou dráhu kolem Země začátkem dubna 2022. Ten ale přestal po pár týdnech vysílat radiový signál. Satelit BDSAT-2 byl pak dne 3. 1. 2023 v 15:56 úspěšně vynesen do vesmíru raketou Falcon 9 z mysu Canaveral. BDSAT-2 navazuje na měření satelitu prvního, nyní velmi úspěšně. Data z těchto měření přijímá Výzkumná laboratoř experimentálních družic FEKT VUT a je možné je sledovat na webu projektu BDSAT www.bdsat.cz. Oba satelity byly realizovány s finanční podporou z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO.

A právě společnost BD SENSORS, pravidelný vystavovatel na mezinárodním veletrhu elektrotechniky, energetiky a automatizace AMPER, letos tento projekt přihlásila do soutěže Zlatý AMPER 2023. Odborná komise této soutěže posuzuje na místě přihlášené exponáty a rozhoduje o nejpřínosnějším exponátu tohoto veletrhu. Projekt BDSAT zvítězil ve své kategorii a zařadil se tak mezi 4 oceněné z celkové konkurence 18 exponátů. Slavnostní předávání ceny proběhlo první veletržní den 21. 3. 2023 ve foyer výstavní haly. Za společnost BD SENSORS přebíral tuto cenu Matyáš Gmenta.

Společnost BD SENSORS děkuje za výbornou spolupráci na projektu CEITEC a FEKT VUT Brno a rovněž společnosti Spacemanic.

Start BDSAT-2, který plynule navázal na měření satelitu prvního

3.1.2023

V úterý 3.1.2023 v odpoledních hodinách byl na oběžnou dráhu vynesen cubesat BDSAT-2, a to raketou Falcon 9 společnosti SpaceX. Vše proběhlo v pořádku a nyní jsou již přijímána telemetrická data!

Děkujeme všem, že nám drželi palce!

BDSAT přestal fungovat

2022

Po zhruba měsíci od vypuštění BDSATu došlo k neočekávanému výpadku komunikace, který jsme analyzovali. Detailní analýzou byl zjištěn problém v softwarovém kódu družice BDSAT, který zapříčinil výpadek její komunikace. Ten bohužel nebylo možné vzdáleně obnovit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vynést na přelomu roku 2022 a 2023 v misi Transporter 6 společnosti SPACEX záložní BDSAT-2. Poté byla obnovena jak veškerá měření, tak i funkce pro radioamatéry.

Vynesení prvního satelitu BDSAT

2022

V dubnu proběhne dluho očekávané vypuštění satelitu BDSAT! O detailech této události Vás budeme včas informovat. Čas do vynesení satelitu na oběžnou dráhu na této stránce je zatím pouze orientační.

2022

Vynesení prvního satelitu BDSAT

V dubnu proběhne dluho očekávané vypuštění satelitu BDSAT! O detailech této události Vás budeme včas informovat. Čas do vynesení satelitu na oběžnou dráhu na této stránce je zatím pouze orientační.

Testování satelitu

2021

Po vypuštění nanosatelitu na oběžnou dráhu bude probíhat pravidelné monitorování a sběr dat pro kontrolu správné funkce tlakového senzoru a banky superkapacitorů, jejich závislost na teplotě, degradace vlivem času a radiace.

2021

Testování satelitu

Po vypuštění nanosatelitu na oběžnou dráhu bude probíhat pravidelné monitorování a sběr dat pro kontrolu správné funkce tlakového senzoru a banky superkapacitorů, jejich závislost na teplotě, degradace vlivem času a radiace.

U banky superkapacitorů bude posuzována i schopnost udržet energii v kosmickém prostředí. Kromě dat z verifikačních experimentů budou monitorovány i provozní údaje nanosatelitu.

Realizace satelitu BDSAT

2020 - 2022

Aktuálně probíhá osazování desek plošných spojů pro Engineering model (EM). Jedná se o testovací model cubesatu BDSAT, na kterém bude otestována veškerá funkcionalita navrženého konceptu satelitu. V této fázi vývoje je tak možné odhalit případné chyby před stavbou vlastního satelitu, který pak poletí do vesmíru.

2020 - 2022

Realizace satelitu BDSAT

Aktuálně probíhá osazování desek plošných spojů pro Engineering model (EM). Jedná se o testovací model cubesatu BDSAT, na kterém bude otestována veškerá funkcionalita navrženého konceptu satelitu. V této fázi vývoje je tak možné odhalit případné chyby před stavbou vlastního satelitu, který pak poletí do vesmíru.

EM je stavěn podle stejných postupů jako výsledný letový model (tzv. Flight model – FM), ale sám o sobě není určen k vypuštění do kosmu. Tento model slouží pouze jako cvičná jednotka, na které se vyzkouší např. skládání jednotlivých komponent do výsledného celku, funkčnost HW a mnoho dalších věcí, které je lepší mít odzkoušeno právě před vypuštěním nákladného letového modelu. Velmi důležité bude také testování SW palubního počítače, který řídí a koordinuje veškerou aktivitu satelitu.

Kdy se zrodila myšlenka o projektu BDSAT?

2018

Rok 2018, těsně po fúzi s kroměřížskou firmou CSRC, ze které je nyní BD SENSORS Space

Dokument o vzniku BDSATu a o klíčových lidech projektu