V této sekci jsou k dispozici naměřená data z experimentů (payloadu):

Detailní analýzou byl zjištěn problém v softwarovém kódu, který zapříčinil výpadek komunikace. Ten bohužel nejsme schopni vzdáleně obnovit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vynést na podzim 2022 v misi Transporter 6 společnosti SPACEX záložní BDSAT-2.
Poté budou obnovena jak veškerá měření, tak i funkce pro radioamatéry.

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO. 

BDSAT:
Nanosatelit podporující světovou radioamatérskou komunitu

Projekt BDSAT má za cíl podpořit radioamatérskou komunitu několika HAM službami a aktivitami. Sekundárním cílem je ověření prototypu tlakoměrného zařízení a ověření funkčnosti této technologie v podmínkách otevřeného vesmíru. Bude ověřena funkce samotného měření, jeho proveditelnost a vhodnost pro použití v družicích v kosmických podmínkách. Druhou částí technologického experimentu je ověření využití superkapacitorů jako moderního řešení pro ukládání energie v družicích.

 

BDSAT je satelit postavený pro radioamatéry. Tvůrci a příznivci projektu BDSAT sdílejí velkou vášeň pro vesmírné radioamatérské aktivity a jsou již zapojeni do dvou radioamatérských misí z regionu, skCUBE a GRBAlpha. Oba projekty jsou velmi úspěšné a oblíbené v celé komunitě.

Nanosatelit s přezdívkou Cubesat

BDSAT je nanosatelit, tzv Cubesat, o velikosti 10x10x10 cm. Kosmická technologie nanosatelitů představuje velký technologický trend. I přes své malé rozměry a hmotnost začínají Cubesaty přebírat některé úlohy větších satelitů, neboť představují nízkonákladovou variantu pro vývoj a testování nových technologií v kosmu.

Projekt BDSAT je rozdělen do dvou částí. V prvé řadě bude testovat tlakové senzory BD SENSORS v podmínkách otevřeného kosmu. Tyto senzory musí splňovat velmi náročné požadavky jak z hlediska přežití v drsných podmínkách vesmíru, tak z hlediska zachování přesnosti a ostatních technických parametrů. Spolehlivost technologií je pro budoucí kosmické aplikace naprosto zásadní.

U spoluřešitele CEITEC VUT bude umístěna základová stanice pro komunikaci se satelitem, která bude zajišťovat povelování a sběr dat z družice.

Součástí experimentu je také ověření funkce banky superkapacitorů. Jedná se o výkonný zdroj pro ukládání elektrické energie pro systémy družic. V budoucnu může banka superkapacitorů nahradit konvenční bateriové napájecí systémy. Soustava bude během letové fáze přivrácené ke Slunci nabíjená energií ze solárních panelů. Během druhé fáze letu bez dodávky energie ze solárních panelů se energie z tohoto zdroje bude vybíjet do umělé zátěže. 

V dubnu proběhne dluho očekávané vypuštění satelitu BDSAT! O detailech této události Vás budeme včas informovat. Čas do vynesení satelitu na oběžnou dráhu na této stránce je zatím pouze orientační.

Foto: vnitřek rakety s upevněným BDSATem

Po vypuštění nanosatelitu na oběžnou dráhu bude probíhat pravidelné monitorování a sběr dat pro kontrolu správné funkce tlakového senzoru a banky superkapacitorů, jejich závislost na teplotě, degradace vlivem času a radiace.

U banky superkapacitorů bude posuzována i schopnost udržet energii v kosmickém prostředí. Kromě dat z verifikačních experimentů budou monitorovány i provozní údaje nanosatelitu.

Aktuálně probíhá osazování desek plošných spojů pro Engineering model (EM). Jedná se o testovací model cubesatu BDSAT, na kterém bude otestována veškerá funkcionalita navrženého konceptu satelitu. V této fázi vývoje je tak možné odhalit případné chyby před stavbou vlastního satelitu, který pak poletí do vesmíru.

EM je stavěn podle stejných postupů jako výsledný letový model (tzv. Flight model – FM), ale sám o sobě není určen k vypuštění do kosmu. Tento model slouží pouze jako cvičná jednotka, na které se vyzkouší např. skládání jednotlivých komponent do výsledného celku, funkčnost HW a mnoho dalších věcí, které je lepší mít odzkoušeno právě před vypuštěním nákladného letového modelu. Velmi důležité bude také testování SW palubního počítače, který řídí a koordinuje veškerou aktivitu satelitu.

Pro radioamatéry

BDSat HAM info

HAM služby poskytované BDSATem

 • AX25 telemetrie
 • CW beacon
 • Digipeater
 • Zprávy pro výročí/zvláštní příležitosti AX.25 & CW pro zapojení komunity
 • SATNOGS integrace, dekodér, přístrojová deska

Rádi bychom poděkovali Českému telekomunikačnímu úřaduMezinárodní unii pro radioamatéry za umožnění této mise.

Satelit nese sadu dvou Murgasových vysílačů od Spacemanic.

Základní informace pro satelitní příjem

 • Callsign: OK0BDS
 • UHF Downlink frequency: 436.025 MHz +/- Doppler shift
 • VHF Downlink frequency: 145.850 MHz +/- Doppler shift
 • Modulation: GFSK, CW
 • Encoding: G3RUH 9k6 bd
 • Protocol: AX.25
 • Transmitting power: 1 W (30dBm)
 • Onboard antenna: Dipole
 • Antenna polarization: Linear

PACLEN 255

TXDELAY 15

MYCALL [Your call sign]

UNPROTO CQ (or callsign)

Orbitální parametry/ Předběžný TLE

Orbit: 500km SSO, 11:00 LTDN

BDSat 
1 12345U 22999A 22091.73697910 .00000000 00000-0 00000-0 0 00005 
2 12345 97.4200 174.2485 0018409 214.8262 199.3703 15.24239762000000

SATNOGS Integrace

Satnogs DB Link: SatNOGS DB – BDSat

Satnogs Network Observations: SatNOGS Network – Observations

Satnogs Dashboard: Satellite Telemetries – Grafana (satnogs.org)

Typy zpráv

 1. AX.25 TRX beacon packet
 2. AX.25 OBC beacon packet
 3. AX.25 message
 4. CW data beacon
 5. CW message beacon
 6. Ground Station communication

Interval přenosu

Intervaly přenosu paketů a CW jsou následující:

 • obc ax25 beacon every 90s (uhf)
 • trx uhf ax25 beacon every 60s
 • trx uhf ax25 message every 300s
 • trx vhf ax25 beacon every 180s
 • trx uhf morse beacon every 180s

Mezi přenosy jsou použity offsety.

Příklad dekódovaného AX.25 TRX beacon packetu

Data v AX.25 TRX beacon packet hodnotách jsou odděleny čárkami.

1:Fm OK0BDS To CQ [02:32:31R] [AA] [+++++++] 
3511,326016,126,2904,3227,3143,0,,4,1075,135,207
1:Fm OK0BDS To CQ [02:32:36R] [AA] [++++++-] 
3516,326021,126,2904,3227,3118,0,,4,1077,133,207
1:Fm OK0BDS To CQ [02:32:56R] [AA] [+++++++] 
3536,326041,126,2916,3227,3168,1,OM9SAT,5,1079,138,207

Vysvětlení:

 1. uptime since reset [in seconds]
 2. uptime total [in seconds]
 3. Radio DL resets [count]
 4. Radio DL MCU act. temperature [0.01°C]
 5. RF chip act. temperature [0.01°C]
 6. RF power amplifier act. temperature [0.01°C]
 7. digipeater forwarded message count
 8. last digipeater user sender’s callsign [ASCII, 6 spaces means nobody yet]
 9. RX data packets (AX25 with CRC matched, includes CSP and digipeater packets)
 10. TX data packets (includes CSP and digipeater packets)
 11. actual RSSI, ((value / 2) – 134)[dBm]
 12. Value of RSSI when carrier detected – after preamble ((value / 2) – 134)[dBm]

Note: [0.01C] means e.g. -1234 -> -12.34C

Příklad dekódovaného AX.25 OBC beacon packetu

OBC paket je vytvořen Spacemanic Eddie Onboard Computerem včetně vybraných zajímavých hodnot z palubních subsystémů BDSat. Hodnoty jsou odděleny čárkami.

1:Fm OK0BDS To CQ [13:10:39R] [AA] [+++++++]
OBC,9,1159,8303,2507,2143,2131,2213,2018,1968,3987,-1,-1,00,73020,9555

Vysvětlení:

OBC,rst,uptime,bat,temp,tempZn,tempXp,tempYp,tempYn,tempXn,freemem,pldState,pldProg,pldHwState,psuUptime,crc

 1. OBC – Packet identification
 2. rst – OBC reset number
 3. uptime – Current uptime since last reset [s]
 4. bat – Measured battery voltage [mV]
 5. temp – OBC temperature [0.01°C]
 6. tempZn – Solar panel Z- temperature [0.01°C]
 7. tempXp – Solar panel X+ temperature [0.01°C]
 8. tempYp – Solar panel Y+ temperature [0.01°C]
 9. tempYn – Solar panel Y- temperature [0.01°C]
 10. tempXn – Solar panel X- temperature [0.01°C]
 11. freemem – OBC free memory [512B]
 12. pldState – Payload state
 13. pldProg – Payload program number
 14. pldHwState – Payload hardware state
 15. psuUptime – Uptime of Power Supply Unit [s]
 16. CRC code

Příklad dekódovaného AX.25 message beacon packetu

1:Fm OK0BDS To CQ [02:32:33R] [AA] [+++++++]
BDSAT AX.25 test message for radio amateurs: Hello Space!

Příklad CW data beacon

Podle radioamatérských standardů každý CW maják (bez ohledu na to, zda datový nebo zprávový) začíná "DE ok0bds = " a končí"ar".

de ok0bds = u5433r126t29p30 ar

Vysvětlení:

 1. Total uptime [minutes]
 2. DL resets
 3. Temp MCU [*C]
 4. Temp DL Radio PA [*C]

u5433 = Uptime 5433 minutes
r126 = 126 resets of downlink radio
t29 = 29 degree of Celsius on DL radio MCU
p30 = 30 degree of Celsium on DL radio PA

Příklad CW message beacon

de ok0bds = morse test from earth ar

Link pro zasílání Vašich reportů