ODPOČET VYPUŠTĚNÍ
BDSAT DO VESMÍRu

* čas zahájení se může lišit v závislosti na SpaceX.
dní
hodin
minut
sekund

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 

BDSAT:
Nanosatelit podporující světovou radioamatérskou komunitu

Projekt BDSAT má za cíl podpořit radioamatérskou komunitu několika HAM službami a aktivitami. Sekundárním cílem je ověření prototypu tlakoměrného zařízení a ověření funkčnosti této technologie v podmínkách otevřeného vesmíru. Bude ověřena funkce samotného měření, jeho proveditelnost a vhodnost pro použití v družicích v kosmických podmínkách. Druhou částí technologického experimentu je ověření využití superkapacitorů jako moderního řešení pro ukládání energie v družicích.

 

BDSAT je satelit postavený pro radioamatéry. Tvůrci a příznivci projektu BDSAT sdílejí velkou vášeň pro vesmírné radioamatérské aktivity a jsou již zapojeni do dvou radioamatérských misí z regionu, skCUBE a GRBAlpha. Oba projekty jsou velmi úspěšné a oblíbené v celé komunitě.

Nanosatelit s přezdívkou Cubesat

BDSAT je nanosatelit, tzv Cubesat, o velikosti 10x10x10 cm. Kosmická technologie nanosatelitů představuje velký technologický trend. I přes své malé rozměry a hmotnost začínají Cubesaty přebírat některé úlohy větších satelitů, neboť představují nízkonákladovou variantu pro vývoj a testování nových technologií v kosmu.

Projekt BDSAT je rozdělen do dvou částí. V prvé řadě bude testovat tlakové senzory BD SENSORS v podmínkách otevřeného kosmu. Tyto senzory musí splňovat velmi náročné požadavky jak z hlediska přežití v drsných podmínkách vesmíru, tak z hlediska zachování přesnosti a ostatních technických parametrů. Spolehlivost technologií je pro budoucí kosmické aplikace naprosto zásadní.

U spoluřešitele CEITEC VUT bude umístěna základová stanice pro komunikaci se satelitem, která bude zajišťovat povelování a sběr dat z družice.

Součástí experimentu je také ověření funkce banky superkapacitorů. Jedná se o výkonný zdroj pro ukládání elektrické energie pro systémy družic. V budoucnu může banka superkapacitorů nahradit konvenční bateriové napájecí systémy. Soustava bude během letové fáze přivrácené ke Slunci nabíjená energií ze solárních panelů. Během druhé fáze letu bez dodávky energie ze solárních panelů se energie z tohoto zdroje bude vybíjet do umělé zátěže. 

Po vypuštění nanosatelitu na oběžnou dráhu bude probíhat pravidelné monitorování a sběr dat pro kontrolu správné funkce tlakového senzoru a banky superkapacitorů, jejich závislost na teplotě, degradace vlivem času a radiace.

U banky superkapacitorů bude posuzována i schopnost udržet energii v kosmickém prostředí. Kromě dat z verifikačních experimentů budou monitorovány i provozní údaje nanosatelitu.

Aktuálně probíhá osazování desek plošných spojů pro Engineering model (EM). Jedná se o testovací model cubesatu BDSAT, na kterém bude otestována veškerá funkcionalita navrženého konceptu satelitu. V této fázi vývoje je tak možné odhalit případné chyby před stavbou vlastního satelitu, který pak poletí do vesmíru.

EM je stavěn podle stejných postupů jako výsledný letový model (tzv. Flight model – FM), ale sám o sobě není určen k vypuštění do kosmu. Tento model slouží pouze jako cvičná jednotka, na které se vyzkouší např. skládání jednotlivých komponent do výsledného celku, funkčnost HW a mnoho dalších věcí, které je lepší mít odzkoušeno právě před vypuštěním nákladného letového modelu. Velmi důležité bude také testování SW palubního počítače, který řídí a koordinuje veškerou aktivitu satelitu.

Pro radioamatéry

Služby HAM poskytované nanosatelitem BDSAT:

 

  • 25 telemetry
  • CW beacon
  • Digipeater
  • Anniversary/special occasions AX.25 & CW messages for community engagement
  • SATNOGS integration, decoder, dashboard
  • Special set of (one purpose, not command and control) AX.25 commands allowing radio amateur community to actively communicate with the satellite and receive telemetry data.

 

Rádi bychom poděkovali Českému telekomunikačnímu úřadu a Mezinárodní radioamatérské unii za umožnění této mise.

Satelit nese sadu dvou Murgasových transceiverů od Spacemanic.

 

Základní informace pro satelitní příjem:

 

Callsign: TBD

Downlink frequency: TBD MHz +/- Doppler shift

Modulation: GFSK, CW

Encoding: G3RUH 9k6 bd

Protocol: AX.25

Transmitting power: 1 W (30dBm)

Default AX.25 telemetric packet interval: 30 s

Default morse interval: 90 s

Onboard antenna: Dipole

Antenna polarization: Linear

 

Doporučené nastavení modemu TNC:

 

PACLEN 255

TXDELAY 15

MYCALL [Your call sign]

UNPROTO CQ (or callsign)

 

Orbitální parametry / Předběžné TLE

 

500km SSO, 11:00 LTDN

TBC