Hlásíme skvělou zprávu!

V úterý 3.1.2023 v odpoledních hodinách byl na oběžnou dráhu vynesen cubesat BDSAT-2, a to raketou Falcon 9 společnosti SpaceX. Vše proběhlo v pořádku a nyní jsou již přijímána telemetrická data!

Děkujeme všem, že nám drželi palce!

 

Podívejte se na data z měření a zajímavosti o satelitu BDSAT-2 na nově připravované stránce!

Záznam z  vypouštění satelitu můžete sledovat na tomto odkaze, kde právě BDSAT-2 byl vypuštěn dle plánu v čase 58:34 od startu.
Podívejte se také na záznam komentovaného startu z pražskéo planetária.
Hosty přenosu byli: Martin Šimoník (BD SENSORS), Tomáš Valer (BD SENSORS), Jakub Kapuš (Spacemanic), Jakub Rozehnal (Planetum). Moderuje Jan Spratek (Planetum).

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO. 

BDSAT:
Nanosatelit podporující světovou radioamatérskou komunitu

Projekt BDSAT má za cíl podpořit radioamatérskou komunitu několika HAM službami a aktivitami. Sekundárním cílem je ověření prototypu tlakoměrného zařízení a ověření funkčnosti této technologie v podmínkách otevřeného vesmíru. Bude ověřena funkce samotného měření, jeho proveditelnost a vhodnost pro použití v družicích v kosmických podmínkách. Druhou částí technologického experimentu je ověření využití superkapacitorů jako moderního řešení pro ukládání energie v družicích.

 

BDSAT je satelit postavený pro radioamatéry. Tvůrci a příznivci projektu BDSAT sdílejí velkou vášeň pro vesmírné radioamatérské aktivity a jsou již zapojeni do dvou radioamatérských misí z regionu, skCUBE a GRBAlpha. Oba projekty jsou velmi úspěšné a oblíbené v celé komunitě.

Nanosatelit s přezdívkou Cubesat

BDSAT je nanosatelit, tzv Cubesat, o velikosti 10x10x10 cm. Kosmická technologie nanosatelitů představuje velký technologický trend. I přes své malé rozměry a hmotnost začínají Cubesaty přebírat některé úlohy větších satelitů, neboť představují nízkonákladovou variantu pro vývoj a testování nových technologií v kosmu.

Projekt BDSAT je rozdělen do dvou částí. V prvé řadě bude testovat tlakové senzory BD SENSORS v podmínkách otevřeného kosmu. Tyto senzory musí splňovat velmi náročné požadavky jak z hlediska přežití v drsných podmínkách vesmíru, tak z hlediska zachování přesnosti a ostatních technických parametrů. Spolehlivost technologií je pro budoucí kosmické aplikace naprosto zásadní.

U spoluřešitele CEITEC VUT bude umístěna základová stanice pro komunikaci se satelitem, která bude zajišťovat povelování a sběr dat z družice.

Součástí experimentu je také ověření funkce banky superkapacitorů. Jedná se o výkonný zdroj pro ukládání elektrické energie pro systémy družic. V budoucnu může banka superkapacitorů nahradit konvenční bateriové napájecí systémy. Soustava bude během letové fáze přivrácené ke Slunci nabíjená energií ze solárních panelů. Během druhé fáze letu bez dodávky energie ze solárních panelů se energie z tohoto zdroje bude vybíjet do umělé zátěže. 

V dubnu proběhne dluho očekávané vypuštění satelitu BDSAT! O detailech této události Vás budeme včas informovat. Čas do vynesení satelitu na oběžnou dráhu na této stránce je zatím pouze orientační.

Foto: vnitřek rakety s upevněným BDSATem

Po vypuštění nanosatelitu na oběžnou dráhu bude probíhat pravidelné monitorování a sběr dat pro kontrolu správné funkce tlakového senzoru a banky superkapacitorů, jejich závislost na teplotě, degradace vlivem času a radiace.

U banky superkapacitorů bude posuzována i schopnost udržet energii v kosmickém prostředí. Kromě dat z verifikačních experimentů budou monitorovány i provozní údaje nanosatelitu.

Aktuálně probíhá osazování desek plošných spojů pro Engineering model (EM). Jedná se o testovací model cubesatu BDSAT, na kterém bude otestována veškerá funkcionalita navrženého konceptu satelitu. V této fázi vývoje je tak možné odhalit případné chyby před stavbou vlastního satelitu, který pak poletí do vesmíru.

EM je stavěn podle stejných postupů jako výsledný letový model (tzv. Flight model – FM), ale sám o sobě není určen k vypuštění do kosmu. Tento model slouží pouze jako cvičná jednotka, na které se vyzkouší např. skládání jednotlivých komponent do výsledného celku, funkčnost HW a mnoho dalších věcí, které je lepší mít odzkoušeno právě před vypuštěním nákladného letového modelu. Velmi důležité bude také testování SW palubního počítače, který řídí a koordinuje veškerou aktivitu satelitu.

Pro radioamatéry

BDSat HAM info

Basic information for BDSAT-2 satellite reception


Callsign: OK0BDT
UHF Downlink frequency: 436.025 MHz +/- Doppler shift
VHF Downlink frequency: 145.850 MHz +/- Doppler shift
Modulation: GFSK, CW
Encoding: G3RUH 9k6 baud
Morse: 20 WPM
Protocols: AX.25, Morse
Transmitting power: 1W (30dBm)
Onboard antenna: Dipole
Antenna polarization: Linear


Recommended TNC modem setup:


PACLEN 255
TXDELAY 15
MYCALL [Your call sign]
UNPROTO CQ (or callsign)


Orbital parameters / Preliminary TLE


Orbit: 500km SSOBDSat2-

PreLaunch
1 11111U 23998A 23003.66285800 .00000000 00000-0 00000-0 0 00002
2 11111 97.6096 65.4602 0008334 174.7576 182.8383 15.11265846540003

Message types

1. AX.25 TRX beacon packet
2. AX.25 OBC beacon packet
3. AX.25 PSU beacon packet
4. AX.25 BDS Payload beacon packet
5. AX.25 message
6. CW data beacon
7. CW message beacon
8. Ground Station communication

Note: Examples from EM satellite model.

The transmission period is following:

OBC/PSU/BDS AX.25 beacon every 90s (UHF)
TRX UHF AX.25 beacon every 60s
TRX UHF AX.25 message every 300s
TRX VHF AX.25 beacon every 180s
TRX UHF Morse beacon every 180s

There are offsets applied between transmissions.

Example of decoded AX.25 TRX beacon packets

Data in AX.25 TRX beacon packet values are comma-separated.

1:Fm OK0BDT To CQ <UI R Pid=F0 Len=54> [14:00:38R] [AA] [+++++++]
U,90957,4149444,64,1,2080,2459,2437,0,,5,91170,89,105

Explanation:

1. Beacon identification [U – UHF, V – VHF]
2. Uptime since reset [s]
3. Uptime total [s]
4. Radio boot count
5. RF segment reset count
6. Radio MCU act. temperature [0.01°C]
7. RF chip act. temperature [0.01°C]
8. RF power amplifier act. temperature [0.01°C]
9. Digipeater forwarded message count
10. Last digipeater user sender’s callsign [ASCII, 6 spaces means nobody yet]
11. RX data packets (AX25 with CRC matched, includes CSP and digipeater packets)
12. TX data packets (includes CSP and digipeater packets)
13. Actual RSSI, ((value / 2) – 134) [dBm]
14. Value of RSSI when carrier detected – after preamble ((value / 2) – 134) [dBm]

Example of decoded AX.25 OBC beacon packet

OBC packet is a packet created by Eddie Onboard Computer including selected interesting values from
onboard BDSat-2 subsystems. Values are comma separated.
1:Fm OK0BDT To CQ <UI R Pid=F0 Len=63> [15:12:03R] [AA] [+++++++]
OBC,25,95248,3483332,8308,1994,1994,nan,1906,1893,1881,1900,657

Explanation:

1. OBC – Packet identification
2. rst – Boot count
3. uptime – Uptime [s]
4. uptimeTot – Total uptime [s]
5. bat – Analog measured battery level [mV]
6. tempMCU – MCU temperature [0.01°C]
7. tempBRD – Board temperature [0.01°C]
8. tempS1 – Solar temperature [0.01°C]
9. tempS2 – Solar temperature [0.01°C]
10. tempS3 – Solar temperature [0.01°C]
11. tempS4 – Solar temperature [0.01°C]
12. tempS5 – Solar temperature [0.01°C]
13. freemem – Remaining storage space

Example of decoded AX.25 PSU beacon packet

PSU packet is created by the OBC. Values are comma separated.

1:Fm OK0BDT To CQ <UI R Pid=F0 Len=50> [15:12:18R] [AA] [+++++++]
PSU,52,95625,4278000,8333,2346,1877,214,139,7f,1,0

Explanation:

1. PSU – Packet identification
2. rst – PSU reset number
3. uptime – Current uptime since last reset [s]
4. totalUptime – Total uptime cumulative [s]
5. bat – Battery voltage [mV]
6. tempSys – System temperature [0.01°C]
7. tempBat – Battery temperature [0.01°C]
8. curIn – Battery current in [mA]
9. curOut– Battery current out [mA]
10. chStat – Bit-Masked channel status *
11. sysState – System state **
12. gndWdt – Remaining ground watchdog timer [h]

* Bit 0 – Channel 0, 0/1 – Off/On (channels from 0 to 6)
** 1 – Okay, 2 – Power saving, 3 – Power critical

Example of decoded AX.25 BDS payload beacon packet

BDS payload packet is created by the OBC. Values are comma separated.

1:Fm OK0BDT To CQ <UI R Pid=F0 Len=94> [15:12:19R] [AA] [+++++++]
BDS,-1,-1,11,0,1881,1900,1906,1906,1937,1925,1925,1931,1956,1937,16.55,7246481.00,
1.007,16.000

Explanation:

1. BDS – Packet identification
2. state – Payload state
3. progId – Payload program ID
4. hwState – Payload HW config mask (00 – off, 1x – E1 on, x1 – E2 on)
5. cron – Payload program running automatically
6. tmpC0 – temperature C0 [0.01°C]
7. tmpC1 – temperature C1 [0.01°C]
8. tmpE1t0 – temperature E1-0 [0.01°C]
9. tmpE1t1 – temperature E1-1 [0.01°C]
10. tmpE1t2 – temperature E1-2 [0.01°C]
11. tmpE1t3 – temperature E1-3 [0.01°C]
12. tmpE2t0 – temperature E2-0 [0.01°C]
13. tmpE2t1 – temperature E2-1 [0.01°C]
14. tmpE2t2 – temperature E2-2 [0.01°C]
15. tmpE2t3 – temperature E2-3 [0.01°C]
16. tmpEi0 – temperature Ei-0 [°C]
17. tmpEi1 – temperature Ei-1 [°C]
18. presEi0 – pressure Ei-0 [bar]
19. presEi1 – pressure Ei-1 [bar]

Example of decoded AX.25 message beacon packet

1:Fm OK0BDT To CQ <UI R Pid=F0 Len=83> [02:32:33R] [AA] [+++++++]
BDSAT AX.25 test message for radio amateurs: Hello Space!

Example of CW data beacon

Every CW beacon (no matter if data or message beacon) stars with „DE ok0bdt = “ and ends with „ar“.
de ok0bdt = u5433r126t29p30 ar

Explanation:

1. Total uptime [min]
2. Reset number
3. Temp MCU [°C]
4. Temp Radio PA [°C]

u5433 = Uptime 5433 minutes r126 = 126 resets of radio t29 = 29 degree of Celsius on DL radio MCU p30 =
30 degree of Celsius on DL radio PA

Example of CW message beacon

de ok0bds = morse test from earth ar

Link pro zasílání Vašich reportů